กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึง "สุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน" ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information