กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561(บ่าย) โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษ พิษภัย ของยาเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information