วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 (2)

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที 1 กรกฎาคม เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information