หลักสูตร "การนวดแผนไทย"

หลักสูตร "การนวดแผนไทย" ของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุุรุราษฎร์สามัคคี) เป็น 1 ใน 6 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี 2561 ได้เงินสนับสนุน 40,000 บาท ดูภาพคลิกที่นี่

Additional information