ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด

"ที่นี่มีแต่สิ่งดีๆ น่าภาคภูมิใจ.." นักเรียนโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 16 ปี 2561 มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information