ถวายเทียนพรรษา 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ จัดกิจกรรมถวายเทียน เครื่องสังฑทาน เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จำนวน 5 วัด คือ วัดกุดตาดำ วัดป่าโนนสง่า วัดตลุกผักไร วัดเดิ่นเห็ด และวัดศรีบุญเรือง(วัดหนองยาง) ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information