มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้ ดูภาพคลิกที่นี่new

Additional information