มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียดเพิ่ม new

Additional information