ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   ตามประกาศโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

       บัดนี้ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดคลิกที่นี่  new

Additional information