มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

โรงเรียนกุดตาดำฯประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid 19)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมทั้งคณะครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) รายละเอียดเพิ่ม new

Additional information