มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรียนการสอนจำนวน 15 เครื่อง (มือสอง /acer core i7) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

Additional information