มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

โรงเรียนกุดตาดำฯ ได้รับจากนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

คณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid 19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต5 นำโดยนายบรรพต สรวนรัมย์ รองผอ.สพป.นม.5 ได้มานิเทศติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนกุดตาดำฯ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปแก้ไขและ พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดเพิ่ม new 

Additional information