มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 1/2563

นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดประชุมกรรมการ สถานศึกษาซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงครบทุกคน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information