มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ ได้พูดคุยทำความเข้าใจ กับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมทั้งมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนทุกคน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information