มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และได้จัดตั้งสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อ ให้บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information