มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดง ความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู โดยมี นายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information