มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาศทางการศึกษา

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้อยโอกาศทางการศึกษา จำนวน 6 ทุนๆละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information