มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

อาหารเช้าและอาหารกลางวัน

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้มีการจัดอาหารเช้า (อาหารสมอง) อาหารกลางวันที่มีเมนูหลากหลาย และอาหารเสริมภาคบ่าย เพื่อบุตรหลานของท่านครับ รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information