มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

ประกาศโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

ประกาศโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียดเพิ่ม new 

 

Additional information