รับมอบกลองชุด จากคุณสิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 คุณสิริภัค เลิศหิรัญวิบูลย์ อยู่ที่เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ได้บริจาคกลองชุดให้กับโรงเรียนกุดตาดำ(คุรุราษฎร์สามัคคี) จำนวน 1 ชุดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมหนังสือเพื่อการค้นคว้าอีก 1 กล่องใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีศิษย์เก่ากลับมาไหว้ครูด้วย และวันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 120 ทุน โดยได้ทุนการศึกษาจากกองทุนเสริม-อุษา สุรีย์ จำนวน 30,000 บาท จากกองทุนตาลสันเทียะ 30,000 บาท ดูภาพคลิกที่นี่

โครงการโรงเรียนสัมพันธ์

นายจัตุพร  บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์  จุดเน้นของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2561  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับครู นักเรียน ชุมชนในสถานศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้   ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดแข่งขันกีฬาภายใน ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.จำลอง พนมชัย ประธานศูนย์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ (ศูนย์ 14) มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

เครือข่าย พสน.

เครือข่าย พสน. อำเภอพระทองคำ ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอพระทองคำ และเจ้าหน้าตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระทองคำ ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเขตพื้นที่รับชอบเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเด็กหนีเรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การลงนามถวายพระพร การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงความรักระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อแม่  ดูภาพคลิกที่นี่

รับอุปกรณ์กีฬา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายจรัญ ใจแน่น และนายสามารถ กบกลางดอน ผอ./ครูโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อรับอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  ดูภาพคลิกที่นี่

นิเทศติดตาม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบเรียนร่วม จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา โดยคณะครูและนักเรียนได้นำเทียนพรรษา พร้อมทั้งจตุปัจจัยไปถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน คือ วัดกุดตาดำ วัดโนนสง่า วัดตลุผักไร และวัดเดิ่นเห็ด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ดูภาพคลิกที่นี่

ส่งมอบ ดอกไม้จันทน์ ให้ อบต.ทัพรั้ง

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ได้ดำเนินการทำดอกไม้จันทน์ เพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จเรียบร้อย และมอบให้ อบต.ทัพรั้ง เพื่อดำเนินการต่อไปในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ดูภาพคลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information