มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่านผู้อำนวยการ จำลอง  พนมชัย ประธานศูนย์ฯพระทองคำ ได้มานิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) พร้อมมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ดูภาพคลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ/สวนสนาม 2560

ท่านผู้อำนวยการ จำลอง  พนมชัย ประธานศูนย์ฯพระทองคำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ/สวนสนาม และติดตามการจัดกิจกรรมกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลาย และร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงท่านกวีเอกของโลก มีจิตสำนึกรักในภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติไทยสืบต่อไป ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่

โรงเรียนกุดตาดำฯ นำนักเรียนเข้าอบรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) นำนักเรียนชั้น ป.3-5 จำนวน 15 คนเข้าอบรม "โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการว่ายน้ำและสามารถช่วยเหลือตนเองเมื่อจมน้ำได้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

โรงเรียนกุดตาดำฯให้ครูและนักเรียนเข้าอบรมทำดอกไม้จันทน์

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าอบรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

โครงการพระธรรมฑูต ณ โรงเรียนกุดตาดำฯ

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) มีคณะพระธรรมฑูต มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และแสดงธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร รนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยนายจรัญ ใจแน่น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็ก และนำคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดูภาพคลิกที่นี่new

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information