การแสดงธรรมะจากพระธรรมฑูต

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดอบรมธรรมะแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพระธรรมฑูตมาแสดงธรรมะให้คณะครู นักเรียนได้ฟัง ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนขอเป็นศิษย์ของคุณครู ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ 10, 14, 15

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ 10, 14, 15 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ดูภาพคลิกที่นี่new

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นัเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดี ดูภาพคลิกที่นี่new

 

ค่ายอาสาวิชาการสู่สถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะคุรุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกับนักศึกษา คณะคุรุศาตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดค่ายอาสาวิชาการสู่สถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ดูภาพคลิกที่นี่new

 

กิจกรรม Play and Learn

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กิจกรรม Play and Learn  ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุดตาดำ ฯ ดูภาพคลิกที่นี่new

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 12-13 มกราคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2559

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ดูภาพคลิกที่นี่

 

กิจกรรมกีฬาภายใน 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และกรีฑา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

งาน "รำลึกพระคุณครู"

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดงาน "รำลึกพระคุณครู" และมอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษาครูใหญ่วิทย์ บุญคง" ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information