กิจกรรมกีฬาภายใน 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา และกรีฑา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

งาน "รำลึกพระคุณครู"

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดงาน "รำลึกพระคุณครู" และมอบทุนการศึกษา "กองทุนเพื่อการศึกษาครูใหญ่วิทย์ บุญคง" ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม  2558 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ดูภาพคลิกที่นี่

 

พิมพ์บัตรประจำตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 5

พิมพ์บัตรประจำตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากเดิมวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558   เป็นวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 คลิกที่นี่

 

การขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

IMG 0857โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดการอบรมเพื่อขยายผลการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประถม  ดูภาพ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558

1โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ และอาเซียน ดูภาพ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

Mother58013-1โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ด้วยการตักบาตร และถวายพระพร ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีต่อบุพการี ดูภาพ

กิจกรรมศิลปะบำบัด ประจำปีการศึกษา 2558

Art58026โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยจัดให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เสริมทักษะด้านศิลปะ การละลายพฤตืกรรม และสร้างสุนทรียภาพในการเรียน ดูภาพ 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

10โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2558 ณ วัดกุดตาดำ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยแก่นักเรียน ดูภาพ 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯของลูกเสือ ปี 2558

Image00050โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information