กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558

ImagePracha58001โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อเป็นการรำลึกนักกวีสี่แผ่นดินท่านสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 (ช่วงเช้า)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ImageVaikru5800002โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  และมอบทุนการศึกษา รางวัลประกวดพานประเภทสวยงามและสร้างสรรค์แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้น ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 (ช่วงเช้า)

ยินดีตอนรับ รองฯผอ. และครูคนใหม่

58-06-12-18โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ยินดีตอนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำฯ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และครูที่ย้ายมาประจำการ ณ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558

กิจกรรมฟังธรรม จากพระธรรมฑูต ประจำปี 2558

01โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมฟังธรรม จากพระธรรมฑูต ประจำปี 2558 โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-ชั้นม.6 เข้าฟังธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558

กิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียนวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2558

C360 2015-05-29-14-09-50-294โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียนวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2558 โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัด กุดตาดำ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

Image00001โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยท่านวรรณา ฉิมนอก รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน

วันเด็ก ประจำปี 2558

C360 2015-01-09-09-11-10-979โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 ให้แก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมการแสดง การแจกขนม และรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ปกครอง ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

11111โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ตอนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558

การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining

การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ประจำปี 2557 ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่นี่ www.obecittraining.com

*** หมายเหตุ กรุณาส่งใบประกาศที่ผ่านการอบรม ภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2557 ก่อนเวลา 14.30 น.

คณะครูสามารถโหลดเอกสาร ขั้นตอนการเข้าเรียน Obec IT Training ได้จากที่นี่ และเอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

  1. คู่มื่อการใช้งานระบบอบรมออนไลน์ Download
  2. เอกสารหลักสูตรอบรมICTเล่มที่1 (A4)สมบูรณ์(ผอ.เขต และศน.) Download
  3. เอกสารหลักสูตรอบรมICTเล่มที่2 (A5)สมบูรณ์(ผอ. และครู) Download

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

10 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมีคณะครู นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมา  

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

1416900595371 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย

หมวดหมู่รอง

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Additional information