ภาพกิจกรรมฟังธรรม เวียนเทียนวันวิสาฆบูชา ประจำปี 2558

Additional information