ภาพจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

Additional information