ติดต่อเรา

 

โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
tel : 044-972-442  fax : 044-972-443  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
facebook : http://www.facebook.com/ktdschool

 

Additional information