กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนระดับประถมศึกษา

 

 

kanyaneeP

นางสาวกัญยานี   ปะริวันตา
ครูผู้ช่วย
 
หัวหน้ากลุ่ม

 
 

 

 

ครแปวนางนิตยา  กังสันเทียะ
พนักงานราชการ

กรรมการ

yotsara
น.ส.อภิชญา  ยศราสูงเนิน 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

Additional information