กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

ครปร 
นายปรีชา  สีม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

p-empty 
-
ครู คศ.

กรรมการ

Logo-KTD 
-
ครู คศ.
 
กรรมการ

p-empty 
-
ครู คศ.

กรรมการ

Additional information