กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

samart
นายสามารถ  กบกลางดอน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
 

 

 

ครพงษ1 
นายสมพงษ์  สุทธกุล
ครู คศ.3
กรรมการ

mat 
นายเมธ  หงษ์ทอง
ครู คศ.3

กรรมการ

somrutai 
นางสมฤทัย  อรรถธีระพงษ์
ครู คศ.2
 
กรรมการ

Additional information