พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯของลูกเสือ ปี 2558

Image00050โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินขบวนสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

Additional information